close
首页 > 知识科普
连接器的分类
2023-03-28

连接器,英文即为connector,是电子工程技术人员经常接触的一种部件,作用是传输电流或信号,但是不同型号类别的连接器用途也各不相同。随着科技进步、社会发展,连接器的应用领域和新的品种也日新月异,显然以一种固定的模式对其进行分类不再适用,但是一般来说按照其外形、用途、连接方式、接触体端接形式和环境保护对连接器进行命名划分依然是有效的。下面就简明讲述电连接器的分类:

按外形分:圆形电连接器、矩形电连接器。圆形电连接器在装备上(航空、航天)用量最大。矩形电连接器由于其更多的是用于电子设备的印制线路板上;按用途分:密封电连接器、高温电连接器、分离电连接器 、滤波电连接器、电源电连接器及印制线路板用电连接器等;


图片6.png

                                         J20J系列微矩形电连接器   


    


图片4.png

                                       J30JL系列微距型滤波电连接器


        


图片5.png

                                       J63A系列玻璃烧结气密封电连接器                   


图片8.png

                                              Y19系列圆形电连接器         

图片7.png

                                             J30J系列微矩形电源连接器        


图片9.png                                                   JL24系列印制板电路连接器


    按连接方式:螺纹连接、卡口(快速)连接、卡锁连接、推拉式连接、插拔连接螺钉螺母旋合对接等图片12.png

                                                                                                                            Y95系列-推拉式连接             

图片11.png

                                                                                                                         J20J系列-螺钉螺母旋合对接     

图片10.png

                                                                                                                                      Y19系列-螺纹连接


按接触体端接形式:压接,焊接,绕接、螺钉(帽)固定


图片13.png

                                                                                                                               J30J-9TJ压接基本型    图片14.png

                                                                                                                                J30J-9TS焊接基本型


   按环境保护分:耐环境电连接器和普通电连接器


image.png

                                            J30JY系列微矩形防雨淋电连接器